veiledning veiledning veiledning
Hjem Kursbeskrivelse for utskrift Bilder Hjelp, må vi spille? Kreves mye utstyr? Referanser Om Kontakt Musikklek.no Hjem
Lek for læring    -    post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no
veiledning
Kurs &
Velg: send én eller flere til hotellkurs kr 1290 pr. påmeldt inkludert kompendium og mat/kaffe o.l. Eller: Invitér kursholder til din barnehage eller barneskole og hold kurset for samlet personalgruppe for kr 340 pr påmeldt (uten kompendium)(minste kurspris kr 3500) Eller:  Ditto med kompendium, kr 490 pr påmeldt (bhgr; intensjon, samlet personalgruppe) (skoler: intensjon, samlet gruppe småskoletrinn og/el. SFO)  Passer for alle som arbeider med barn i småskole, SFO, barnehage, musikkskole, PPT-kontor, spesialteam o. l. Stoffet blir presentert helt konkret, og det er lett å ta i bruk selv uten erfaring fra liknende arbeid. Stoffet Velger dere hotellkurs eller lokalkurs med kompendium, blir det heller ingenting å skrive. Vi kan gå raskere fram, med bare aktiv jobbing og moro underveis. Samarbeid gjerne med en naboinstitusjon dersom dere er få i gruppa. Dersom dere enda ikke har hatt dette kurset, benytt muligheten nå! Nærmere 8000 fra hele landet har allerede deltatt. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, som denne vi fikk tilsendt fra Bergen kommunes internrapportering etter flere kurs vi holdt på oppdrag der: ”God gjennomføring – svært godt forberedt. Inspirerende lærer og svært gode forklaringer. Svært bra kurs”. Kursdag i din barnehage eller skole?  Ta kontakt!  
Konsentrasjonstrening.          Oppmerksomhetstrening. Kreativitetstrening. Idébank! Gi muligheter til opplevelse, innlevelse og utfoldelse! Legger grunnlag for god gruppedynamikk = anti-mobbing!   Mens barna morer seg i disse spennende lekene.... .....vet vi at de trener på viktige grunnlagsferdigheter!

Kvalitet i barnehage og småskole med

aktive, engasjerte og oppmerksomme barn!